Søknad om midler til prosjekter om integrering

25.07.18 | Støttemulighet
Det er nå mulig å søke om støtte til prosjekter om integrering fra Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for integrering av flyktninger og innvandrere

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
fre, 31/12/2021 - 23:59

De nordiske samarbeidsministrene vedtok våren 2016 at det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere skal prioriteres høyt. Dette er uttrykt i et samarbeidsprogram om integrering av flyktninger og innvandrere.

 

I den forbindelse er det satt av en pott til finansiering av prosjekter i de nordiske landene Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrte områdene Åland, Færøyene og Grønland.

Formål

Formålet med samarbeidsprogrammet er å støtte opp om de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

For å oppnå det overordnede hovedmålet inneholder det nye programmet blant annet en rekke delmål:

  • Spre og dele nordisk kunnskap om og erfaringer med integrering
  • Føre sammen instansene og aktørene som jobber med integrering i Norden, blant annet departementer, direktorater, myndigheter, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og sivilsamfunn
  • Støtte pågående integreringsarbeid i landene

I samarbeidsprogrammet inngår dessuten etablering av en kunnskaps- og informasjonsenhet ved Nordens velferdssenter i samarbeid med Nordregio, som begge er nordiske institusjoner i Stockholm. I tillegg omfatter programmet et større forskningsprosjekt om integrering og en styrking av det politiske samarbeidet i Nordisk ministerråd om integreringsspørsmål.

Midler

  • For 2016 er det satt av 1,8 mill. DKK.
  • For 2017 er det satt av 3 mill. DKK.
  • For 2018 er det satt av 2,8 mill. DKK.
  • For 2019 er det satt av 4,5 mill. DKK.

Frister

Søknader kan sendes inn fortløpende.

Søknaden sendes til seniorrådgiver Catrine Bangum, [catban@norden.org] med kopi til koordinator Kristina Marie Jensen [kmje@norden.org].

Søknadsdokumenter finner du ved å følge lenken nedenfor.