Søknad om midler til prosjekter om integrering

15.05.20 | Støttemulighet
Det er nå mulig å søke om støtte til prosjekter om integrering fra Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for integrering av flyktninger og innvandrere.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
søn, 31/01/2021 - 23:59
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

De nordiske samarbeidsministrene vedtok våren 2016 at det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere skal prioriteres høyt. Dette er konkretisert i et samarbeidsprogram om integrering av flyktninger og innvandrere.

Det er i den forbindelse avsatt en pott til finansiering av prosjekter i de nordiske landene Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrende områdene Åland, Færøyene og Grønland.

Formål

Formålet med samarbeidsprogrammet er å støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

For å oppnå det overordnede hovedmålet inneholder det nye programmet blant annet en rekke delmål:

  • Spre og dele nordisk kunnskap og erfaringer om integrering
  • Bringe sammen instansene og aktørene som arbeider med integrering i Norden, blant annet departementer, direktorater, myndigheter, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og sivilsamfunn
  • Støtte pågående integeringsarbeid i landene

I samarbeidsprogrammet inngår dessuten etablering av en kunnskaps- og informasjonsenhet ved Nordens velferdssenter i samarbeid med Nordregio, som begge er nordiske institusjoner i Stockholm. I tillegg omfatter programmet et større forskningsprosjekt om integrering og en styrking av det politiske samarbeidet i Nordisk ministerråd om integreringsspørsmål.

Midler

  • For 2020 er det satt av DKK 5.900.000.

Frister

Midlene for 2020 er nå utdelt. Ny frist for søknader til puljen i 2021 er søndag 31. januar 2021

Søknaden sendes til prosjektmedarbeider Anna-Maria Mosekilde med kopi til koordinator Louise Svensson:

Søknadsdokumenter finner du ved å følge lenken under.