Innhold

15.06.20 | Nyhet

Grænsehindringsrådet i brev til statsministrene: Udarbejd en nordisk krisestrategi!

Udarbejd en nordisk strategi for kommende kriser, og informer nabolandene i god tid, inden den frie bevægelighed over grænserne begrænses. Sådan lyder opfordringen fra Grænsehindringsrådet i et brev til de nordiske regeringschefer. Rådet har også sendt et brev til finansministrene med e...

12.06.20 | Nyhet

Slik kommer det nordiske arbeidsmarkedet seg ut av krisen

På noen få måneder gikk det nordiske arbeidsmarkedet fra godt til kriserammet, med titusener av oppsigelser og konkurser. Veien tilbake går via utdanningssatsinger og konstruktivt samarbeid med partene i arbeidslivet, mener de nordiske arbeidslivsministrene.

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

28.02.20 | Information

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U)

Ministerrådet for Uddannelse og Forskning skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs og kompetenceregion.