Innhold

27.11.19 | Nyhet

Nordiske og baltiske ministre baner vei for 5G i regionen

Digitaliseringen av økonomien og samfunnet går stadig fortere. Med Tingenes Internett ser vi en helt ny epoke med langt høyere grad av tilkobling, der milliarder av enheter utveksler data og digital intelligens i dagliglivet. Den nordisk-baltiske regionen har som mål å lede an i impleme...

20.11.19 | Nyhet

5G-samarbeidet har et stort potensial som må utnyttes bedre

De nordiske statsministrene ønsker fortgang i utbyggingen av 5G. En ny analyse peker på hva som må gjøres for å sikre at Norden når målsetningen om å bli best på å bruke 5G-teknologi. Tiden er kommet til å sette handlingen bak kunnskapen.

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...