Innovasjonsrådgiver / Senior Innovasjonsrådgiver

Nordic Innovation – Transformativ agenda og konkrete handlinger

Nordic Innovation er en organisasjon under Nordisk ministerråd som jobber for å gjøre Norden til en foregangsregion for bærekraftig vekst. Vår oppgave er å skape nordisk merverdi ved å fremme innovasjon, entreprenørskap og global konkurransekraft i nordisk næringsliv, samt å tilrettelegge for samarbeid på tvers av landegrensene. Nordic Innovation har programmer og aktiviteter som bidrar til at næringslivet utvikler og tilpasser seg det grønne skiftet.

 
Hos Nordic Innovation vil du bli en del av et dynamisk arbeidsmiljø med dyktige kollegaer fra alle nordiske land. Vi tilbyr en spennende stilling i krysningspunktet mellom næringsliv og sentrale innovasjonsmiljøer i Norden og internasjonalt. Å jobbe hos oss innebærer samarbeid med ulike sektorer og fagdisipliner, og du vil ha stor frihet og mulighet til å påvirke vår prosjektportefølje.

Arbeidet vil bestå av både strategiske og operative elementer. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være å utforme prosjekter, danne nettverk, lage utlysninger, håndtere evalueringsprosesser, veilede og følge opp prosjekter. Du kommer til å være i tett kontakt med eksterne prosjektledere, og du vil kommunisere resultater internt og eksternt. Her er det viktig å klare og tilpasse kommunikasjonen etter målgruppe på en profesjonell måte.

Vi søker deg som raskt tilpasser seg nye arbeidsområder og evner å veksle mellom operative og strategiske oppgaver, samtidig som du klarer å prioritere. I tillegg er du god til å identifisere og jobbe med komplekse problemstillinger. For å lykkes i denne rollen er det avgjørende å kunne samarbeide med andre, både internt og med eksterne aktører.

Vi ser etter en kollega med drivkraft, som trives i sosiale settinger og er komfortabel med å presentere foran publikum. Hos oss er det mye rom for egenutvikling, og vi ser frem til at vår nye kollega deler sine ideer og tar initiativ. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du bør ha en akademisk bakgrunn på høyere nivå og flere års relevant arbeidserfaring. Du bør i tillegg ha sterke kommunikasjonsferdigheter og kunne kommunisere flytende på minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk. Det er en fordel om du har tidligere erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid. Kjennskap til de nordiske landenes virkemiddelapparat tillegges vekt, og utfra dagens nasjonalitetsfordeling vil særlig kjennskap og nettverk i det danske og/eller svenske apparatet bli vektlagt. En del reisevirksomhet må påregnes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi har to ledige stillinger, og det ansettes på åremål for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i Nordic Innovation. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge vil få kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet i tillegg til særskilt månedlig kompensasjon. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. Nordic Innovation sin stab skal så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkningen, og ved utvelgelse av kandidater vil Nordic Innovation etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene. Arbeidsstedet er Oslo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nordic Innovation er en av tolv organisasjoner under Nordisk ministerråd og har som formål å bidra til at Norden blir en foregangsregion for bærekraftig vekst og skal arbeide for å fremme entreprenørskap, innovasjon og internasjonal konkurransekraft i nordiske virksomheter. Nordic Innovation har kontorsted i Oslo og har 20 ansatte.

Les mer om oss på www.nordicinnovation.org.
 

Informasjon

Tittel

Innovasjonsrådgiver / Senior Innovasjonsrådgiver

Organisasjon

Nordisk innovation

By

Oslo

Søknadsfrist

10.10.2021 23:59

Kontaktpersoner

Leder for operativ virksomhet, Niina Aagaard, +47 915 76 578 (N.Aagaard@nordicinnovation.org)
Seniorrådgiver Haukur Stefansson, +47 930 55 131 (h.stefansson@nordicinnovation.org)