Innhold

Vejviser
20.08.19 | Deklarasjon

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

18.11.20 | Information

Handlingsplan för Vision 2030

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna och gäller för perioden 2021-24.