Nomineringsskjema til Nordisk råds miljøpris 2020

I år deler Nordisk råd ut sin miljøpris for 26. gang. Vinneren får 350.000 danske kroner og alle kan foreslå kandidater. Tema for årets pris er naturmangfold.

Nordisk råds miljøpris 2020 skal gå til et nordisk initiativ som sikrer en rikere natur for vår felles fremtid. Årets tema gjenspeiler og understøtter FNs bærekraftsmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Frist for å sende inn forslag er 13. mai.

Forslagsstiller:

Foretak, organisasjon eller person som foreslås (innstilt):

Hvordan oppfyller initiativet kriteriene for prisen med hensyn til: effekt, nyskaping, skalerbarhet og potensial samt relevans?

Ta hensyn til nedenstående kriterier i din begrunnelse for nomineringen, som maksimalt får fylle en A4-side. 

  1. Effekt: Hvordan bidrar initiativet til å sikre biologisk mangfold?
  2. Nyskaping: Hvordan skiller initiativet seg fra andre på feltet?
  3. Skalerbarhet og potensial: Hvordan kan initiativet skaleres videre til andre land og/eller bransjer?
  4. Relevans: Hvilken verdi har initiativet for miljøarbeid i Norden?
Begrunnelse for forslaget vedlegges i PDF/Word/ODF-format.
Kun én fil.
45 MB grense.
Tillatte typer: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Samtykke