27.11.20 | Nyhet

Kvinner vinnere på det digitaliserte arbeidsmarkedet

Kvinner greier seg bedre enn menn på et nordisk arbeidsmarked preget av digitalisering og rask teknologiutvikling. Den kvinnedominerte tjenestesektoren har hittil lyktes godt med å heve både kompetansen og lønningene. Men tradisjonelt mannlige sektorer risikerer økt polarisering, viser ...

25.11.20 | Nyhet

Rapport: Så mange nordiske menn møtes på internettfora preget av kvinnehat

Ny kartlegging av nordiske menns tilhørighetsforhold til kvinnefiendtlige internettfellesskap viser at omkring 850 nordiske unge menn er aktive i kvinnefiendtlige internettfora. Rapporten peker på at fellesskapenes nedsettende språk og synet på kvinner flytter over på mer allmenne sosia...