06.07.21 | Nyhet

Opprustning av malmbanen er en viktig faktor for den grønne omstillingen i Norden

Manglende satsing på infrastruktur kan bli en flaskehals for den grønne omstillingen i Norden. Malmbanen i Nord-Sverige er et eksempel der industrien har tar sitt ansvar, men manglende oppgradering gjør at industrien strever med å bidra til målene Parisavtalen.

05.07.21 | Nyhet

Øresundsbroen har fortsatt et uforløst potensial

Øresundsbroen er et bevis på at nordisk samarbeid om infrastruktur gir konkrete resultatet om den politiske viljen finnes. Den kan fortsatt fungere som inspirasjon for nordisk samarbeid på transportområdet