07.05.21 | Nyhet

Forskere advarer mot delt arbeidsmarked: “Den nordiske modellen må styrkes”

Koronakrisen har bekreftet den nordiske modellens velkjente evne til omstilling. Partene har samarbeidet og reddet både jobber, inntekter og BNP. Likevel advarer nordiske arbeidslivsforskere om at stadig flere nordboere havner permanent utenfor arbeidslivet.

05.05.21 | Nyhet

Kulturministrene: Det nordiske samarbeidet er viktigere enn noensinne

Pandemiens innvirkning på kultur- og mediesektoren i Norden sto høyt på dagsordenen på årets første nordiske ministermøte for kultur, der ministrene også ble enige om budsjettprioriteringene for kommende år.