12.05.21 | Nyhet

Nordiske ministre peker på behovet for å jobbe med bevaring av de marine økosystemene og øke klimaambisjonene

I en tid med store klimaendringer er arbeidet med å bevare og gjenopprette marine økosystemer viktigere enn noensinne. Slik lyder et av budskapene fra de nordiske ministrene for klima og miljø etter dagens møte i Nordisk ministerråd. Meldingen kommer i forbindelse med at det sendes ut e...

12.05.21 | Nyhet

De nordiske klima- og miljøministrene – veien til COP26 og videre

På et møte 12. mai diskuterte de nordiske klima- og miljøministrene status for forberedelsene til COP26.