16.09.21 | Nyhet

Mer mobilt arbeidsliv gir håp til regioner i nedgang

Pandemien har virket inn på folks mobilitet mellom by og land og økt interessen for fjernarbeid og å bo på landet. De nordiske ministrene med ansvar for regional utvikling vil gripe anledningen og har tatt initiativ til en analyse av hvordan Norden kan støtte opp om trenden, for å skape...

16.09.21 | Nyhet

Næringsministre satser på turismesamarbeid og bærekraftig gruvenæring

De nordiske næringsministrene satser 20 millioner danske kroner på nordiske samarbeidsprosjekter innenfor turisme. Ministrene fattet vedtaket på et digitalt møte torsdag 16. september. På møtet ble de også enige om å styrke samarbeidet om bærekraftig mineralutvinning og -produksjon i No...