15.04.21 | Nyhet

Uro for den nordiske e-ID løsning

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden er bekymret for fremdriften for NOBID-prosjektet. En gjensidig anerkjennelse av nasjonale e-ID løsninger avhenger av at alle de nordiske landene sikrer at deres nasjonale e-ID kan kobles til de andre landene. Utvalget er urolig for at ...

15.04.21 | Nyhet

Ny rapport: Store konsekvenser for mediesektoren i Norden under pandemien

Koronapandemien har hatt stor innvirkning på de nordiske nyhetsmediene. Samtidig som annonseinntektene har falt kraftig, har interessen blant publikum for den profesjonelle nyhetsdekningen økt. Flere nordiske mediebedrifter har rapportert rekordhøyt salg av digitale abonnementer som en ...