03.12.20 | Nyhet

Unges trivsel på den politiske dagsorden

De fleste unge trives med sine liv, men andelen som mistrives øker. Det vil de nordiske utdannelsesministre nå sette under lupen. Hvorfor skjer det, og hva kan utdannelsessektoren bidra med får å øke trivselen blant unge mennesker?

03.12.20 | Nyhet

Grensehinderrådet: Gi unntak fra skatteregler for grensependlere

Grensehinderrådet oppfordrer igjen de nordiske finans- og skatteministrene til å gi unntak fra gjeldende regler slik at grensependlere slipper å betale skatt i to land. Mange pendlere som bor i ett nordisk land og jobber i et annet, kan tvinges til å betale skatt i to land på grunn av h...