29.10.20 | Nyhet

Nordiske finansministre holder felles fokus på grønn gjenstart

De nordiske landene er i likhet med resten av verden hardt rammet av pandemien, og alle fokuserer nå på å gjenstarte økonomiene så raskt som mulig. Spørsmålet om hvordan landene kommer best og raskest ut av krisen, var helt sentralt da de nordiske finansministrene møttes virtuelt 29.10....

29.10.20 | Nyhet

Bertel Haarder fra Danmark ny president i Nordisk råd

Bertel Haarder fra Danmark er valgt til president for Nordisk råd for 2021. Nordisk råds presidium valgte ham til president på et digitalt møte torsdag. Annette Lind fra Danmark ble valgt til visepresident.