06.04.20 | Nyhet

Grensehinderrådet: Viktig å dra lærdom av koronakrisen

Koronapandemien skaper mange problemer i de nordiske grenseregionene, spesielt for de mange tusen som daglig pendler over grensen. Når krisen er over, vil det nordiske Grensehinderrådet at man skal samle inn erfaringer fra de nordiske landene for å dra lærdom til kommende kriser.

06.04.20 | Nyhet

La oss bruke innovasjon for å løse krisen sammen!

Nye og innovative digitale løsninger trengs for å takle koronakrisen. Nordisk ministerråd har tatt initiativ til en ny plattform der statlige organisasjoner og digitale entreprenører kan finne hverandre og presentere teknologiske initiativer på tvers av den nordisk-baltiske regionen, so...