Medlemsförslag om att bevara den fria rörligheten i Norden i krissituationer