Utskottsförslag om nordisk jämförande analys av skolstängningarnas konsekvenser för skolornas elever