Dokumentåtgärder

New Nordic Landscapes öppnar på världsutställningen i Shanghai – EXPO 2010

Invigning av den nordiska utställningen New Nordic Landscapes. Utställningen visas i the Nordic lighthouse under världsutställningen i Shanghai 2010 – mellan den 1 juni och den 15 augusti.

28.05.2010

Biologisk mångfald i ett urbant sammanhang, interaktion mellan infrastruktur och landskap, processinriktad stadsplanering, en närmare titt på Islands användning av geotermisk energi och utnyttjandet av rester från den norska oljeindustrin.

Genom projekt från de nordiska länderna visar EXPO-utställningen New Nordic Landscapes hur landskapsarkitektur handlar om så mycket mer än att göra så att saker och ting ser fina ut. Landskapsarkitektur kan bidra med hållbara lösningar, främja hälsa och skapa bättre levnadsförhållanden för människor i både städer och landsbygdsregioner.

Utställningen, som är nära kopplad till huvudrubriken för världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai, ”Better Cities, Better Life”, bjuder på upplevelser av landskapsdesign som talar till sinnena och drar uppmärksamheten till vikten av att finna nya och alternativa planeringsmetoder: Strategier som betonar medveten användning av naturreurser och kombinerar det senaste inom teknologi och globalt kunnande med en medvetenhet om lokala förhållanden, kultur och identitet.

Ett nära förhållande till naturen och strävan efter en balans mellan utnyttjande, utvecklande och skydd av naturresurser och landskap är traditionellt viktiga faktorer i den nordiska kulturhistorien. Denna typ av hänsynstaganden har blivit ännu viktigare i ljuset av dagens miljöutmaningar. Därför fokuserar de nordiska kulturministrarna på landskapsarkitektur som ett medel för att uppnå en hållbar stadsutveckling, försiktig och effektiv markanvändning och marknadsföring av nordisk kompetens under världsutställningen i Shanghai 2010.

– De nordiska länderna ligger i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling och effektiv markanvändning. I synnerhet på områdena design, aktitektur och landskapsplanering blomstrar kreativa och innovativa nordiska krafter. Utställningen "New Nordic landscapes" är ett utmärkt exempel på det, vilket jag är säker på kommer att fungera som inspiration för de många tusen besökarna på världsutställningen i Shanghai”, säger den danske kulturministern och ordföranden i Nordiska ministerrådet för kultur, Per Stig Møller.

New Nordic Landscapes har tillkommit på inititiv av och finansieras av Nordiska ministerrådet som en del av de nordiska kulturministrarnas övergripande globaliseringsstrategi. I och med den här strategin har ministrarna kickstartat flera initiativ som fokuserar på kreativa industrier och att profilera nordisk kultur via litteratur, film och landskapsarkitektur.

Utställningen har utvecklats av Dansk Arkitektur Center i samarbete med Norsk Form – Stiftelsen för design och arkitektur i Norge, Nordens hus i Reykjavik, Arkitekturmuseet i Sverige och Finlands arkitekturmuseum.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kjersti Wikstrøm, curator på Dansk Arkitektur Center
kw@dac.dk / +45 22167125