Innehåll

11.12.18 | Nyhet

Nu er det muligt at ansøge om støtte for Arktis-projekter

Ansøgningsrunde for projektstøtte indenfor rammerne af Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram i 2019 er nu åben. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er 24. januar 2019.

09.09.18 | Nyhet

Arktis och klimat på agendan då Nordiska rådet möts i Nuuk

Klimatfrågor och Arktis står i fokus då Nordiska rådet inleder den politiska hösten med möten den 12-13 september. Mötena äger rum i Nuuk på Grönland, där spåren av den globala uppvärmningen är påtagliga. Det avspeglar också mötesagendan.

13.08.18 | Deklaration

Ministerdeklaration om Bæredygtig turisme

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

20.08.18 | Information

Om det nordiska Arktissamarbetet

En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områd...