Innehåll

13.08.18 | Deklaration

Ministerdeklaration om Bæredygtig turisme

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

20.08.18 | Information

Om det nordiska Arktissamarbetet

En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områd...