Innehåll

24.06.20 | Nyhet

Nya ambitioner för det nordiska samarbetet

Vilka politikområden ska prioriteras, och hur ska Nordiska ministerrådet uppnå de ambitiösa mål som ingår i Vision2030, som statsministrarna slog fast för samarbetet ifjol? På vilket sätt har COVID19 påverkat samarbetets målsättningar? Bland annat detta diskuterade de nordiska samarbets...

21.06.20 | Nyhet

Digital ungdomsdialog om fællesskaber i Norden

Nordisk Ministerråd sætter med en ny video-kampagne gang i dialogen mellem ungdomsfællesskaber i Norden. Organisationerne; Dansk Ungdoms Fællesråd, Alliansi (The Finnish National Youth Council) samt Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner giver deres bud på, hvad nordisk s...

28.02.20 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...