Innehåll

31.03.20 | Nyhet

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning. ...

08.01.20 | Nyhet

Nordisk minister: Sammen med unge, skal vi skabe fremtidens nordiske samarbejde

Dansk Ungdoms Fællesråd og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen, mødtes i denne uge for at debattere det nordiske samarbejde. Står det til ministeren, så skal netop de unge være i centrum for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion
27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries