Medlemsförslag om en stärkt styrelsekompetens genom en säkrad mångfald