Innehåll

18.11.20 | Nyhet

Norden tar temperaturen på den gröna omställningen

Debattevenemanget Choosing green samlade över femtio representanter från ungdomsorganisationer, industrin, sociala organisationer, icke-statliga organisationer, forskare, klimataktivister och politiker för att diskutera grön omställning i skuggan av coronan. Alla perspektiv som framförd...

12.11.20 | Nyhet

Var med i nordisk klimatdebatt den 17 november!

Visst har covid-19-pandemin skjutit upp klimatförhandlingarna, men arbetet har inte avstannat. På debattarrangemanget Choosing green den 17 november 2020 kommer det politiska samarbetet i Norden att samla krafter och idéer för nästa års klimatförhandlingar. Vi ska tala om klimatåtgärder...

05.11.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...