Innehåll

03.09.19 | Nyhet

Förslag: Stärk nordiska samarbetet inom samhällssäkerhet

Nordiska rådets presidium vill stärka det nordiska samarbetet kring samhällssäkerhet. Presidiet har godkänt ett strategidokument med flera förslag på områden där samarbetet inom samhällssäkerhet kan fördjupas. Strategin går nu till vidare behandling på Nordiska rådets session i oktober....

03.09.19 | Nyhet

Norden kan inte tillåta sig att släpa efter!

– Både de baltiska länderna och Beneluxländerna har infört ett ömsesidigt och automatiskt erkännande av sina högre utbildningar. Norden kan inte tillåta sig att släpa efter, säger Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

13.08.18 | Deklaration

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordiska ministerrådets aktiviteter i Estland, Lettland och Litauen

Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.