Innehåll

18.01.19 | Nyhet

Nybildad baltisk kulturfond får nordiskt stöd

Nordiska ministerrådet har beviljat 100 000 euro i stöd till den nybildade Baltiska kulturfonden. Den nya kulturfonden inledde sin verksamhet vid årsskiftet.

31.10.18 | Nyhet

Norden och Baltikum som det föredragna testområdet för 5G

Med en gemensam handlingsplan vill de nordiska och baltiska länderna i nära samarbete bygga ut 5G-nätverk i regionen samt stödja utveckling och användning av ny teknik som bygger på 5G. På Nordiska rådets session presenterades en nordisk-baltisk handlingsplan för 5G för de nordiska stat...

13.08.18 | Deklaration

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordiska ministerrådets aktiviteter i Estland, Lettland och Litauen

Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.