Innehåll

26.11.19 | Nyhet

Norden och Baltikum satsar på samarbete kring säkerhet och klimat

Utrikes- och säkerhetspolitik och klimat och miljö står högt på agendan i det parlamentariska samarbetet mellan Norden och Baltikum under de kommande två åren. Riktlinjerna för samarbetet godkändes på ett möte mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen den 9 december.

28.10.19 | Nyhet

Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

De ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum är i allt högre grad beroende av medieinnehåll från Ryssland. Med tanke på språkminoriteternas samhällsintegrering är det här en oroväckande utveckling. Sedan år 2015 har Nordiska ministerrådet därför stött oberoende ryskspråkiga medier i Estland...

13.08.18 | Deklaration

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordiska ministerrådets aktiviteter i Estland, Lettland och Litauen

Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.