Kontrakt om analys av den nordiska miljömärkningen Svanen med fokus på dess organisatoriska förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden

20.05.20 | Stödmöjlighet
Syftet är att analysera om Svanens organisation är utformad så att den snabbt, strategiskt och flexibelt kan möta förändringar på marknader och hos kunderna. Fokus i analysen ska vara organisationens förmåga att långsiktigt kunna hantera gemensamma verktyg och processer.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
mån, 2020/06/22 - 14:00
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Grönland
Island
Norge
Sverige
Finland

Utgångspunkten för analysen är den nuvarande organisationen med dess nordiska koordinering och nationella beslutsfattande samt den pågående digitaliseringen av Svanen.