NEFCO: Lån och investeringar

27.07.18 | Stödmöjlighet
NEFCO beviljar lån och gör kapitalinvesteringar som skapar positiva miljöeffekter av intresse för den nordiska regionen. Hittills har NEFCO finansierat ett stort antal miljöprojekt i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCOs verksamhet fokuserar på projekt som uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela regionen.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Lettland
Litauen
Norge
Ryssland
Sverige