NordForsk: Stöd till forskningssamarbete

27.07.18 | Stödmöjlighet
NordForsk stöder forskningssamarbete inom nationellt prioriterade områden, där nordiska forskningsgrupper samarbetar för att uppnå gemensamt mervärde. NordForsk beviljar inte stipendier eller stöd till individuella projekt.

Information

Kontakt