Nordic Master Programme

10.09.18 | Stödmöjlighet
Via Nordic Master Programme kan minst tre nordiska universitet och/eller högskolor gemensamt ansöka om medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerråd för att starta ett samnordiskt masterprogram.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
ons, 2018/10/31 - 23:59
External organization
Utbildningsstyrelsen Finland
Ekonomisk ram
Upp till 1,5 miljoner danska kronor
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Island
Norge
Sverige
Grönland