Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning

25.07.18 | Stödmöjlighet
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger finansiellt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som stöds av programmet måste ha minst tre deltagande länder, varav minst ett nordiskt och ett baltiskt land.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Lettland
Litauen
Norge
Sverige

Kontaktinformation:

Förvaltningsorganet för Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning, Nordiska ministerrådets kontor i Estland

Telefon: +372 7423 625

E-post: [public.administration@norden.ee]