Nordisk energiforskning: Projektfinansiering

25.07.18 | Stödmöjlighet
Nordisk Energiforskning (NEF) stöder områden inom energiforskning som är av gemensamt intresse för nordiska intressenter och har en potential för forskningssamarbete över nationsgränserna.

Information

Opportunity category
Bidrag
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Nordisk Energiforskning (NEF) finansierar och samordnar forskning, samt tillhandahåller administrativ expertis, nätverksbyggande och rådgivning.

För att kunna beviljas finansiering måste de föreslagna projekten innefatta representanter för minst tre nordiska länder.

Fria projektansökningar godtas inte.

Utlysningar publiceras på NEF:s webbplats.