Nordisk innovations projektfinansiering

24.05.19 | Stödmöjlighet
Nordisk innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn och som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Utlysningar publiceras på Nordisk innovations webbplats.

Information

Opportunity category
Bidrag
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige