Nordisk jämställdhetsfond

26.07.18 | Stödmöjlighet
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar. Därför har de inrättat en jämställdhetsfond som Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) administerar. Här kan medel sökas för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige