Nordisk jämställdhetsfond

12.08.22 | Stödmöjlighet
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Ekonomisk ram
50.000 - 500.000 DKK
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Island
Grönland
Norge
Sverige

Nordisk jämställdhetsfonds årliga utlysning hade deadline 31 mars 2022. Utlysningen öppnar igen nästa år.

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

Kontakt: nikk@genus.gu.se