Nordisk kulturfond: Projektstöd, Opstart och Globus

26.07.18 | Stödmöjlighet
Nordisk kulturfond är en katalysator för konst- och kulturlivet i Norden. Fonden ger stöd till mångsidiga samarbeten och flätar samman Norden så att alla kan se den nordiska delen av världen med nya ögon.

Information

Nordisk kulturfond arbetar för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, präglat av mångfald, tillgänglighet och hög kvalitet. Med detta uppdrag vill fonden stimulera utvecklingen av konst- och kulturlivet i Norden och i en globalt kontext.

Fondens huvudsakliga uppgift har sedan starten 1966 varit att dela ut stöd. Under de senaste åren har fonden arbetat med att utveckla en tydlig och mer målinriktad strategi för utdelning av stöd. Fonden har för närvarande en budget på 36,9 miljoner danska kronor, varav huvuddelen delas ut som stöd till nordiska kulturprojekt både i och utanför Norden.

Med Projektstöd, Opstart och tematiska program främjar fonden samarbete i konst- och kulturlivet i Norden på ett helt nytt sätt, och kan främja mångfald och haka på trender medan de fortfarande är nya.

Relevanta stödprogram

  • Projektstöd delas ut tre gånger om året till nordiska konst- och kulturprojekt. Man behöver inte vara bosatt i Norden eller vara medborgare i Norden för att ansöka, men projektet ska ha hög kvalitet och nordisk relevans.
  • Opstart stöder utvecklingen av lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya nordiska projekt som har ett tydligt utvecklingsperspektiv. Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och man får svar inom 20 arbetsdagar.
  • Globus är Nordisk kulturfonds nya stödprogram som lanseras 2021. Globus ger utrymme för globala perspektiv och möjligheter att låta det nordiska växa sig större än Norden.