Nordisk Kulturkontakt: Kultur- och konstprogrammet

26.07.18 | Stödmöjlighet
Kultur- och konstprogrammet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden, i alla projektfaser. Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Alla aktörer som är verksamma inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektets innehåll uppfyller programmets kriterier. Programmet administreras av Nordisk kulturkontakt, en av Nordiska ministerrådets kulturinstitutioner.

Information

Opportunity category
Bidrag
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige