Nordisk Kulturkontakt: Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

26.07.18 | Stödmöjlighet
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet från de nordiska och baltiska länderna. Programmet beviljar bidrag till mobilitet för individer, nätverksbyggande för kulturaktörer och stöd för residenscenter. Programmet administreras av Nordisk kulturkontakt, en av Nordiska ministerrådets kulturinstitutioner.

Information

Opportunity category
Bidrag
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Estland
Lettland
Litauen