Nordisk publiceringsnämnd för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifters (NOP-HS) stöd till tidskrifter

27.07.18 | Stödmöjlighet
NOP:s stöd till tidskrifter syftar till att främja spridningen av högklassiga forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskaper. NOP-HS beviljar stöd till nordiska tidskrifter av högsta kvalitet som strävar efter förnyelse av forskningsfältet.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Stödet kan ansökas av tidskrifter med en humanistisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. Tidskrifterna måste ha en nordisk bas, ett externt peer review-system och regelbundet indexeras av internationella databaser. Från och med 2016 måste de tidskrifter som beviljas stöd därtill vara tillgängliga elektroniskt. Tidskrifter som är öppet tillgängliga ges prioritet.

Contact: Anni Järvelin/Emmie Chau  Vetenskapsrådet [nos-hs@vr.se]

Kontakt