Nordisk-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning

27.07.18 | Stödmöjlighet
Det främsta målet med programmet är att stärka det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland fakulteter, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Ryssland

 I samarbetet inom högre utbildning inom det nordisk-ryska samarbetsprogrammet kan alla nordiska institutioner inom högre utbildning delta som definieras som sådana i de respektive länderna. Bland de ryska institutionerna kan ackrediterade institutioner för högre utbildning som lyder under Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministeriums jurisdiktion bli partnerinstitutioner. Andra institutioner och organisationer kan bli nätverkspartner.

Kontakt