Nordiska film- & TV-fondens stödsystem

26.07.18 | Stödmöjlighet
Nordiska film- & TV-fonden (nedan kallad ”Fonden”) främjar nordisk film- och tv-produktion av hög kvalitet genom att bevilja stöd i form av toppfinansiering för produktion av spelfilm, tv-fiktion/serier och kreativ dokumentärfilm. Fonden främjar dessutom distribution och versionering av nordisk film i Norden och filmkulturella initiativ av nordiskt intresse.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige