Nordiska kommittén för jordbruks- och livsmedelsforskning: Projektstöd

26.07.18 | Stödmöjlighet
Nordiska kommittén för jordbruksforskning startar och finansierar samnordiska forskningsprojekt av hög kvalitet inom jordbruksområdet.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige