Nordiska kulturfonden: projektstöd och OPSTART

26.07.18 | Stödmöjlighet
Nordiska kulturfonden stöder kulturprojekt som tänker nytt kring och återskapar det nordiska samt som utvecklar kulturlivet i Norden.

Information

Nordiska kulturfonden har arbetat med kultursamarbete sedan 1966 med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Den har under de senaste åren utvecklats till att aktivt delta i nätverk och som nätverksfacilitator med målet att kunna vara med och diskutera de nya tendenser och gränsöverskridande möjligheter som presenteras genom konsten. Nordiska kulturfonden delar varje år ut 29 miljoner danska kronor till cirka 200 projekt.

Bidrag kan beviljas till exempelvis konferenser, konserter, turnéer, utställningar, festivaler samt forsknings- och utbildningsprojekt. Ett projekt kan genomföras både i och utanför Norden. Det grundläggande kravet är alltid att projektet ska innefatta nordiskt samarbete och handla om konst och/eller kultur.

Fonden beviljar både allmänt projektstöd och ”snabbstödet” OPSTART, som ger stöd till den första idéutvecklings- och nätverksfasen inom konst- och kulturprojekt.

Vartannat år delar Nordiska kulturfonden ut tre miljoner danska kronor till ett eller flera nordiska samarbetsprojekt inom ett aktuellt huvudtema.