Nordiska projektexportfonden: Finansiering av nordiska små och medelstora företags förstudier med sikte på att etablera sig utanför EU och EFTA

25.07.18 | Stödmöjlighet
Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier med sikte på att etablera sig i ett land utanför EU och EFTA. Nopef beviljar villkorade lån som kan konverteras till stöd efter att förstudierna har avslutats. Företagen som ansöker bör vara profilerade inom minst ett av Nopefs fokusområden: grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi, nordisk spetskompetens och innovation, hälsa och välfärd.

Nopef beviljar villkorade lån som kan konverteras till stöd efter att förstudierna har avslutats. Om projektet har lett till att företaget etablerat sig i projektlandet kan 100 procent av lånet efterskänkas. Om förstudien inte leder till företagsetablering kan 50 procent av lånet konverteras till stöd.

Nopef står för exempelvis utgifter för löner, resor, juridisk och ekonomisk rådgivning, externa konsulter, översättningsarbete och tolk. Nopef kan delta med upp till 40 procent av de godkända utgifterna.

Nopef prioriterar projekt inom ett eller flera av följande fokusområden:

  • Grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi
  • Nordisk innovation och framtidens företag
  • Hälsa och välfärd
Kontakt