Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS)

27.07.18 | Stödmöjlighet
NOS-HS finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De främsta mottagarna av finansiering är universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Kontakt