Nordiskt Atlantsamarbete (NORA) Projektbidrag

26.07.18 | Stödmöjlighet
NORA beviljar bidrag till samarbetsprojekt som inbegriper partners från minst två av de fyra NORA-länderna (Grönland, Island, Färöarna och Kustnorge).

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Färöarna
Grönland
Island
Norge

Projektfinansiering kan ansökas av bl.a. företag, myndigheter och privatpersoner. Man kan ansöka om finansiering för specifika projekt, för att skapa ett nätverk eller för ett förprojekt till ett kommande större projekt.

Kontakt