NORDITA - Vetenskapliga program

10.09.18 | Stödmöjlighet
NORDITA - Nordiska institutet för teoretisk fysik beviljar årligen finansiering för ett antal vetenskapliga program. Ett NORDITA vetenskapligt program är en utvidgad workshop där ett begränsat antal forskare samarbetar kring specifika teman i upp till fyra veckor. Medlemmar i det internationella vetenskapssamfundet inbjuds att föreslå framtida program. Tiden för att lämna in förslag utgår årligen i november.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Norge
Sverige
Island
Kontakt