Nordkurs: Sommarkurser i språk och litteratur

27.07.18 | Stödmöjlighet
Varje år anordnas sommarkurser i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Kurserna ges i maj-augusti under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden. Du som blir antagen till en kurs får ett stipendium för att täcka en del av resekostnaderna. Du måste vara inskriven vid universitet eller högskola i något nordiskt land för att kunna söka våra sommarkurser.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Kontakt