Nordkurs: Sommarkurser i språk och litteratur

09.09.18 | Stödmöjlighet
Varje år anordnas sommarkurser i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Kurserna ges i maj-augusti under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Du som blir antagen till en kurs får ett stipendium för att täcka en del av resekostnaderna. Du måste vara inskriven vid universitet eller högskola i något nordiskt land för att kunna söka våra sommarkurser. 

Kontakt