Nordplus 2018-2022

27.07.18 | Stödmöjlighet
Mobilitet - Nätverk - Projekt. Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av fem delprogram som riktar sig till olika målgrupper från skola till högre utbildning.

Information

Programmet stöder mobilitet, projekt och nätverksaktiviteter och är öppet för institutioner, organisationer och andra som har utbildning och livslångt lärande som sitt huvudsakliga syfte eller som arbetar inom detta område.

Nordplus omfattar de fem nordiska länderna, inklusive Grönland, Färöarna och Åland, samt Estland, Lettland och Litauen.

Nordplus består av:

  • Nordplus Horisontal
  • Nordplus Junior (skolor)
  • Nordplus Högre utbildning
  • Nordplus Vuxen
  • Nordplus Nordiska språk

I varje nordiskt land finns det ett Nordplus-kontor. Nordplus-kontoren i Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark har ansvar för var sitt delprogram och är medansvariga för de övriga.

Ansökningsfristen är årligen den 1 februari.

För information och ansökan, samt kontaktinformation till Nordplus-kontoren i länderna