NORDVULK: Stipendieprogram

27.07.18 | Stödmöjlighet
Nordvulk fokuserar på unga forskare. Varje år utlyses fem tjänster för unga forskare inom vulkanologi, vilket ger möjlighet för andra nordiska medborgare att komma och bo på Island.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Kontakt