Om stöd från det nordiska justitiesamarbetet

27.03.20 | Stödmöjlighet
Det nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST) kan bevilja finansiellt stöd till projekt som berör det nordiska justitiesamarbetets sakområden och som i övrigt uppfyller de allmänna villkoren för att beviljas stöd från Nordiska ministerrådet.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Ansökningar om stöd från det nordiska justitiesamarbetet prövas av den Nordiska ämbetsmannakommittén för justitiefrågor (ÄK-JUST). Ansökningar om stöd kan lämnas fortlöpande.

Information om det nordiska justitiesamarbetet finner du här:

Allmänna villkor för att erhålla stöd från Nordiska ministerrådet, ansökningsformulär och annan information som är nödvändig för att göra ansökan finner du här:

Ansökan om stöd från det nordiska justitiesamarbetet lämnas till Nordiska ministerrådets sekretariat via e-post: